CV số: 541/UBND- VHXH V/v cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 15/02/2020 đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tên file: CV-541.docx
Tải về

CV 541